+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Rubrika: Mediální výchova

Koncepce mediální výchovy – 16. hodina: Jablko ve velikosti hlavy? Divné!

Cíle: Seznámení s kognitivními zkresleními Spolupráce Ověřování informací Předmět: Výtvarná výchova Metodika hodiny: Studentům prvně promítneme optický klam. Pokládáme otázku, který stůl je delší a který širší. Doporučujeme vyhledat na internetu a fotografii promítnout (Shepardův stůl). Každý student má za úkol napsat odpověď na svůj papír. Poté necháme přihlásit žáky, kteří napsali, že první stůl…
Více

Koncepce mediální výchovy – 15. hodina: Emoční inteligence nejen na internetu

Cíle: Porozumění textu Práce s textem  Diskuze a prezentace svých myšlenek ve skupině Rozvíjení emoční inteligence Uvědomování si rizik vyskytujících se na internetu Předmět: Člověk a jeho svět Příběh, který mají děti v učebnici: Ondrovi vůbec není po chuti, že po dvou měsících od startu jejich seriózních novin má na škole snad milionkrát větší oblibu…
Více

Koncepce mediální výchovy – 14. hodina: Testovat, či netestovat? To je oč tu běží!

Cíle: Práce se zdroji Argumentování Nahlížení na situaci z různých pohledů Změna názoru Obhajoba svého názoru Předmět: Biologie Chemie Průběh hodiny: Začínáme metodou volného psaní, v druhé části hodiny postupujeme pomocí diskuzní pavučiny. Volné psaní Na tabuli napíšeme větu: Jak probíhá testování léků. Následně vyzveme žáky, aby na svůj papír napsali, cokoliv je k tomuto…
Více

Koncepce mediální výchovy – 13. hodina: Králové pod pokličkou

Cíle: Spolupráce Práce se zdroji Formulace myšlenek Poskytování zpětné vazby Předmět: Dějepis Průběh hodiny: Začínáme metodou čtyř rohů, kdy v každém rohu třídy je připraven velký papír s jednou otázkou. Návrhy otázek:  Jak vypadal běžný den sedláka ve středověku v 15. století Jaká činnost dělala lidem v 15. století největší radost? Čím si běžní lidé…
Více

Koncepce mediální výchovy – 12. hodina: Je to obrázek či fotografie?

Cíle: Vizuální gramotnost Spolupráce ve skupině Formulace myšlenek Předmět: Výtvarná výchova Pracovní činnosti Člověk a jeho svět Průběh hodiny: Začátkem hodiny pokládáme otázku dětem, jaký je rozdíl mezi fotografií a obrázkem. Necháme děti chvíli debatovat ve dvojicích a poté si postřehy sdílíme a napíšeme tabuli (například obrázek trvá déle nakreslit, někdo neumí kreslit apod.).  Ptáme…
Více

Koncepce mediální výchovy – 11. hodina: Učíme se, jak na konstruktivní kritiku

Cíle: Vcítění se do druhého Motivace ostatních Formulace myšlenek Předmět: Člověk a jeho svět Vlastivěda Občanská výchova Český jazyk můžeme zařadit např. v rámci zadání projektů, u kterých pak můžeme konstruktivní kritiku realizovat Průběh hodiny: Úvod Nejprve děti vyzveme, aby řekly nějaké příklady urážek, píšeme je na tabuli. Poté děti říkají naopak příklady kritiky, také…
Více

Koncepce mediální výchovy – 10. hodina: Senát na vlastní kůži

Cíle: Formulace myšlenek Argumentace Dosažení kompromisu Čtení s porozuměním Práce ve skupině Občanská angažovanost Pochopení demokratických principů Předmět: Vlastivěda Občanská výchova Český jazyk Průběh hodiny: Úvod Představíme téma hodiny, kterým je Senát. Toto slovo napíšeme na tabuli nebo na velký kus papíru. Žáci mají za úkol skrze asociační metodu vymyslet a napsat na lístečky co…
Více

Koncepce mediální výchovy – 9. hodina: Proč koukáme na televizi?

Cíle: Formulace myšlenek Argumentace Práce ve skupině Předmět: Člověk a jeho svět Průběh hodiny: Úvod Začneme debatu o televizi. Žáci mají za úkol si ve dvojicích odpovědět na tyto otázky: Jak často koukají na televizi?  Na co nejčastěji a nejraději koukají?  Kdy koukají na televizi? Následně žáci před třídou představují odpovědi svého spolužáka. Scénka Rozdělíme…
Více

Koncepce mediální výchovy – 8. hodina: Realita vs. mediální realita

Cíle: Jak média zpracovávají informace Rozlišení termínů „realita“ a „mediální realita“ Argumentace a hledání definic Tvorba zprávy Sloh Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Průběh hodiny: Úvod Zeptáme se žáků, co si představují pod pojmem “realita”. Jejich definice zapisujeme na tabuli. Po chvíli jejich názory shrneme do vysvětlení, že realita je jinými slovy skutečnost…
Více

Koncepce mediální výchovy – 7. hodina: Který superhrdina je nejlepší?

Cíle: Formulování myšlenek Naslouchání ostatním  Spolupráce ve skupině Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Materiály Box s pravidly, jak diskutovat: Poslouchat ostatní Neútočit na druhou osobu Zaměřovat se na důležité informace Připravit si informace, které budu říkat Obrázky několika profesí s místem, kam děti napíší, proč si myslí, že tenhle člověk může být považován…
Více