+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Workshopy pro školy

V současnosti nabízíme workshopy na tři různá společensky důležitá témata. V rámci těchto workshopů žáci a studenti absolvují nejrůznější tematicky zaměřené aktivity, zapojují se do diskuzí a získávají tak hlubší vhled do probírané problematiky. Každý z těchto workshopů je určen primárně pro všechny ročníky základních škol a také pro všechny ročníky škol středních. Danému ročníku vždy workshop upravujeme na míru podle potřeb a schopností žáků. Standardní délka jednoho workshopu je 120 minut, v případě potřeby však můžeme délku po předchozí domluvě upravit. Stejně tak jsme schopni po domluvě do workshopů zařadit i další témata podle přání vyučujících.

Bližší informace k jednotlivým workshopům si můžete přečíst níže. 

Média a dezinformace

Nízká mediální gramotnost vede k tomu, že se v České republice daří dezinformačním serverům a nejrůznějším populistickým hnutím. Abychom přispěli ke zlepšení mediálního vzdělání v Česku, vytvořili jsme workshop zaměřený na média a dezinformace. Jeho cílem je pomoci žákům zorientovat se v českém mediálním prostředí, vysvětlit, co jsou dezinformace, kde, jak a proč se šíří a jak je můžeme rozeznat. 

V průběhu workshopu pomocí debat a nejrůznějších aktivit dojdeme k tomu, co jsou dezinformace a v čem jsou jejich rizika, společnými silami vytvoříme desatero, které žákům pomůže v orientaci při čtení zpráv a ukážeme si reálné příklady různých typů dezinformací. Kromě toho si také ujasníme, co je novinařina, na příkladech si ukážeme, jaké typy médií existují, kdo je vlastní a jak jsou financovaná a vysvětlíme si a prakticky si vyzkoušíme, jak se od sebe jednotlivé typy liší. 

K tomuto workshopu poskytujeme také pracovní listy pro zpětnou reflexi v hodině.

Kritické myšlení

V současnosti jsme každý den zavaleni obrovským množstvím informací z nejrůznějších zdrojů, a je tak stále důležitější nad nimi kriticky přemýšlet. Cílem workshopu zaměřeného na kritické myšlení je vysvětlit žákům, jak je důležité informace pouze slepě nepřijímat, ale umět se nad nimi zamyslet, kriticky je zhodnotit a vyhodnotit jejich relevantnost. 

V průběhu workshopu si pomocí nejrůznějších aktivit ukážeme, jak se tvoří názory a preference či jak je důležité nahlížet na situace z různých úhlů pohledu a pokud možno znát pohled všech zúčastněných stran. Ukážeme si, jak snadné je manipulovat s čísly a grafy a jak takové manipulace odhalit. Zkusíme si ověřit informace a budeme debatovat o tom, kde se informace berou, jak můžeme rozpoznat ty relevantní a jestli k nim mají všichni přístup.

Sociální sítě a kyberšikana

Sociální sítě se staly nedílnou součástí našich životů, a proto je nutné si neustále připomínat, jaká rizika a nebezpečí jsou s nimi spojená. Cílem našeho workshopu, na kterém jsme spolupracovali s odborníky na kyberšikanu a bezpečnost na internetu, je žákům tato rizika představit pro ně stravitelnou formou.

Během workshopu bude mít každý student možnost zjistit, kolik času tráví denně na sociálních sítích. Podiskutujeme o tom, jaké jsou jejich klady a zápory a jaký vliv mají na dění v reálném světě. Dotkneme se i takových témat jako je youtubering a influencerství a skrze připravené aktivity si tyto současné fenomény vyzkoušíme na vlastní kůži. To žákům mimo jiné pomůže uvědomit si roli reklamy na sítích. Nedílnou součástí workshopu je i téma kyberšikany. Probereme, co to kyberšikana je, jak ji poznat a jak se jí bránit.

Workshopy pro učitele

Jednou z nejdůležitějších rolí ve zlepšení mediální gramotnosti v České republice zastávají učitelé na základních a středních školách. Jsou to právě oni, kdo každý den přichází do kontaktu s budoucími generacemi a jsou pro ně zdrojem informací i morálními vzory.

Z mnoha průzkumů ovšem vyplývá, že vzdělanost učitelů v tématech mediální gramotnosti není bohužel příliš vysoká. Důvodem jsou chybějící materiály i nedostatečný prostor pro jejich vzdělávání. Zároveň se jedná o téma, které je velmi proměňující se a je velmi náročné stíhat sledovat nové technologie, které děti využívají a k tomu ještě sledovat rychle se proměňující mediální trh v Česku.

Naše workshopy se tak zaměřují na rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení u učitelů. Pomáháme jim pochopit nové sociální sítě a orientovat se v současném mediálním prostředí. Důležitou součástí workshopu je předání různých tipů na výuku mediální výchovy a také nápady na jednotlivé aktivity a témata, která lze se studenty dělat. Po workshopu také poskytujeme různé další materiály k těmto tématům.