+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Workshopy

pro školy (žáky i učitele)

V současnosti nabízíme workshopy na tři různá společensky důležitá témata. V rámci těchto workshopů žáci a studenti absolvují nejrůznější tematicky zaměřené aktivity, zapojují se do diskuzí a získávají tak hlubší vhled do probírané problematiky. Každý z těchto workshopů je určen primárně pro všechny ročníky základních škol a také pro všechny ročníky škol středních. Danému ročníku vždy workshop upravujeme na míru podle potřeb a schopností žáků. Standardní délka jednoho workshopu je 120 minut, v případě potřeby však můžeme délku po předchozí domluvě upravit. Stejně tak jsme schopni po domluvě do workshopů zařadit i další témata podle přání vyučujících.

pro firmy

Naše workshopy pro zaměstnance se zaměřují na rozvoj kritického myšlení, mediální gramotnost, práci se zdroji a jak najít, ověřit a zpracovat informace. Zároveň je nedílnou součástí workshopu téma sociálních sítí, jejich fungovaní a vliv v dnešní společnosti. Také ale řešíme jaká mají pozitiva či rizika. Ve workshopu se nezaměřujeme pouze na rozvoj dovedností, které zaměstnanci použijí v práci, ale které běžně využijí i v osobním životě ať už v situacích, kdy získávají informace, používají sociální sítě, nebo jsou v roli rodiče a řeší s dětmi nástrahy na internetu.

pro obce

V našich workshopech se věnujeme zejména kritickému myšlení, schopnosti ověřovat informace a vyhodnocovat jejich smysl a kontext. Také se zabýváme sociálními sítěmi, jejich vlivem a riziky v dnešní společnosti. Důležitou součástí je také téma kyberšikany a celkové bezpečnosti v digitálním prostoru.

Workshopy zároveň přizpůsobujeme věkové skupině a konkrétním požadavkům obcí. Ideální jsou naše semináře pro rodiče s dětmi či pro starší lidi. Nízká mediální gramotnost v České republice je jedním z důležitých problémů naší společnosti a domníváme se, že je velmi důležité se pokusit tuto situaci změnit. O to se snažíme pomocí mnoha aktivit, příkladů a doplňujících materiálů.