+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Workshopy pro firmy

Naše workshopy pro zaměstnance se zaměřují na rozvoj kritického myšlení, mediální gramotnost, práci se zdroji a jak najít, ověřit a zpracovat informace. Zároveň je nedílnou součástí workshopu téma sociálních sítí, jejich fungovaní a vliv v dnešní společnosti. Také ale řešíme jaká mají pozitiva či rizika. Ve workshopu se nezaměřujeme pouze na rozvoj dovedností, které zaměstnanci použijí v práci, ale které běžně využijí i v osobním životě ať už v situacích, kdy získávají informace, používají sociální sítě, nebo jsou v roli rodiče a řeší s dětmi nástrahy na internetu.

Myslíme si, že nízká mediální vzdělanost je jeden z klíčových problémů dnešní společnosti a velká část lidí má problémy právě v těchto tématech. Považujeme za velmi důležité je v tomto vzdělávat a rozvíjet. V našich workshopech se tato témata snažíme vysvětlovat pomocí různých příkladů, aktivit i diskuzí.