+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

GDPR

Odesláním kontaktního formuláře poskytuji správci webu spolku: Faketicky, z.ú, U Továren 256/14 Praha 15 – Hostivař, 102 00, Česká republika, IČO: 09024743 (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu a to v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce, anebo e-mailem na adresu:  fakticky.workshopy@gmail.com

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.