+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Workshopy pro obce

V našich workshopech se věnujeme zejména kritickému myšlení, schopnosti ověřovat informace a vyhodnocovat jejich smysl a kontext. Také se zabýváme sociálními sítěmi, jejich vlivem a riziky v dnešní společnosti. Důležitou součástí je také téma kyberšikany a celkové bezpečnosti v digitálním prostoru.

Workshopy zároveň přizpůsobujeme věkové skupině a konkrétním požadavkům obcí. Ideální jsou naše semináře pro rodiče s dětmi či pro starší lidi. Nízká mediální gramotnost v České republice je jedním z důležitých problémů naší společnosti a domníváme se, že je velmi důležité se pokusit tuto situaci změnit. O to se snažíme pomocí mnoha aktivit, příkladů a doplňujících materiálů.