+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Akademie mediální výchovy

Co to je Akademie mediální výchovy?

Svět, kde lidé dokáží správně formulovat své myšlenky, domluvit se s druhou osobou bez útoků a přílišných emocí. Svět, kde se v co nejmenší míře budou používat argumentační fauly, manipulativní techniky a lidé se budou zaměřovat více na argumenty než na oponenta. Ale také svět, kde lidé dokážou v klidu změnit svůj názor, pokud k tomu fakta vybízí. Víme, že se jedná pouze o ideu, ale chceme se této představě co nejvíce přiblížit.

Proto jsme se rozhodli připravit a realizovat Akademii mediální výchovy pro studenty prvního i druhého stupně základních škol. Jedná se o projekt, který systematicky a komplexně pokrývá výuku mediální výchovy, informační gramotnosti a kritického myšlení. Během deseti různých setkání se zaměříme se studenty na rozvoj kritického myšlení a všeobecného přehledu, schopnosti korektně argumentovat i vcítit se do pohledu druhé osoby. Součástí akademie budou debatní a diskuzní aktivity a zejména interaktivní workshopy s aktivitami na témata týkající se mediální výchovy a informační gramotnosti.

Konkrétně se tedy tedy s dětmi zaměříme například na práci s informacemi a zdroji, média a jejich fungování, chování a bezpečnost v prostředí sociálních sítí, mentální zkratky, argumentační fauly či umělou inteligenci.

Myslím si, že pro žáky 4. a 5. ročníku byla tato setkání velkým přínosem. Dozvěděli se spoustu nových informací o médiích a jako velmi důležité vnímám od Vás podané informace ohledně zadávání hesel, jak vytvořit bezpečná hesla, jak se mají žáci zachovat, když jim někdo pošle nevyžádaný mail, ve kterém po něm požadují citlivé informace. Mně osobně zaujala stránka Tineye.com, kde si mohu vyzjistit, kdy byla fotka pořízena. Jak bylo Vámi několikrát na setkáních zmíněno, je důležité si něčí názory promyslet a ne je hned přijmout, ale udělat si na to svůj vlastní náhled. Velmi jste se věnovali rozpoznání faktu a názoru a toto téma žáci pochytili poměrně rychle. 
Co se týká organizace seminářů, líbila se mi Vaše připravenost, jak jste zapojovali žáky do činností a nechávali jste spoustu věcí na nich, aby na to přišli a po té jste to s nimi rozebírali. Každý měl možnost vyjádřit svůj názor a předvést svoji práci. Líbilo se mi, že pracovali velmi často ve skupinách. V dnešní době je toto určitě důležité, umět vycházet a zvládnout spolupracovat s ostatními. Oživením pro ně bylo zhlédnutí videí, což potvrdili i žáci. Také se jim líbilo, že se u aktivit mohli hýbat a ne jen sedět v lavicích.  
Také bych doporučila besedu pro rodiče, na které se mohou dozvědět spoustu informací o mediích a také o sobě, jak oni jsou médii a tím, co jim někdo řekne ovlivněni.
Organizaci Fak(e)ticky doporučujeme dalším školám a my bychom si rádi tato setkání opět někdy zopakovali. 

– třídní učitelka ze ZŠ a MŠ Slapy

Jak budou setkání probíhat?

S žáky se jednou týdně setkáme na dvě hodiny (dle Vašich možností a preferencí 2-3 vyučovací hodiny). Během setkání se budeme skrze různé aktivity a hry zaměřovat na rozvoj mediální gramotnosti. Tématem tak budou práce se zdroji, ověřování informací, argumentační fauly

i obrana proti manipulativním technikám. Žáci se naučí formulovat své myšlenky, poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, rozlišovat názory od faktů či se vcítit do pohledu druhé osoby. Zároveň s žáky případně řešíme jejich vlastní dotazy a návrhy do diskuze o probíraných tématech.

Domníváme se, že se jedná o naprosto klíčové dovednosti v dnešním světě a z naší zkušenosti se základní školy těmto dovednostem a znalostem věnují nedostatečně. Rádi bychom tak žákům tyto aspekty předali a zároveň bychom tak rádi sdíleli příklady dobré praxe, abychom učitelům

i rodičům ukázali, jak tato témata probírat a jak se jim lze věnovat s dětmi i v osobním životě.

Součástí projektu je také workshop na 180 minut pro rodiče či pedagogy dané školy.

Workshop je zaměřen na to, jak rozvíjet mediální výchovu ve škole či v domácnosti.

Cíle a organizace

Cíle: Rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení ; budování respektu vůči odlišným názorům ; rozlišení názoru a faktu ; práce s primárními a sekundárními zdroji ; ověřování informací ; rozpoznání argumentačních faulů i manipulativních technik.

Počet setkání: 10 + 1
Místo: Vaše škola
Čas: setkání jednou týdně či jednou za dva týdny (den a časové okno po domluvě)
Začátek projektu: školní rok 2024/25 (první či druhé pololetí)
Počet studentů: 20 – 30 (běžná školní třída, případně skupina studentů se zájmem)
Cena projektu: 46 000 Kč (+ případné cestovné z Prahy, po domluvě)

lze čerpat ze ŠABLON, s administrací jsme schopni pomoci

O nás

Jsme neziskovou organizací Fak(e)ticky, která se věnuje mediální výchově a kritickému myšlení přes šest let. Za tuto dobu jsme realizovali interaktivní workshopy pro dvě stovky škol a pro více než 12 tisíc dětí a učitelů po celé republice. Ve workshopech se zabýváme mediální výchovou, kritickým myšlením, bezpečností na internetu či prezentací a argumentací. Také realizujeme workshopy pro učitele, obce a firmy. Považujeme totiž za velmi důležité vzdělávat v těchto tématech i dospělé generace.

Kromě workshopů pro studenty, učitele, rodiče, důchodce a mnoho dalších vytváříme učebnici mediální výchovy pro základní školy. Každá třída má připravených minimálně dvacet vyučovacích hodin. Vytváříme také vzdělávací podcast Co škola?. Dále vytváříme pravidelný newsletter, populárně.naučný obsah na sociální sítě, pomůcky do škol a další projekty.

V naší organizaci působí učitelé, novináři, sociologové, fotografové či grafici. Snažíme se tak

o komplexní pohled na mediální výchovu a nahlížení na ni z různých pohledů a oborů. Jsme skupinou mladých lidí, která má věkově ještě stále blízko ke studentům a věnujeme tak pozornost zachytávání trendů, které mladší generace sleduje a považuje za důležité.

Účastníme se také evropských odborných školení a setkání zaměřených na vyměňování zkušeností s mediální gramotnost a kritickým myšlením.

Dále se věnujeme pořádání debat, které tvoříme ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Zde reagujeme na současná témata a snažíme se o větší osvětu u dospělých lidí. Našich debat se zúčastnili například Jindřich Šídlo, Václav Moravec či Michal Kaderka.

Veškeré další informace naleznete na našem webu, případně nám neváhejte napsat na e-mail fakticky.workshopy@gmail.com či zavolat na číslo + 420 736 754 372.