+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Materiály

Koncepce mediální výchovy – 19. hodina: Co je to názor?

Třída: 1. ročník ZŠ Časová náročnost: jedna vyučovací hodina Cíle: Formulace myšlenek Rozlišení názoru a faktu Vcítění se do druhé osoby Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Metodika hodiny: Dětem představujeme dnešní hodinu, kdy se budeme bavit o našich názorech a tom, co máme my i ostatní rádi a co si všichni myslí o…
Více

Koncepce mediální výchovy – 18. hodina: Záchrana indické vesnice

Třída: 7. ročník ZŠ Časová náročnost: jedna až dvě vyučovací hodiny Cíle: Vcítění se do pohledu druhého Poskytnutí zpětné vazby Řešení konfliktu Předmět: Český jazyk Zeměpis Občanská nauka Metodika hodiny: Žákům vysvětlujeme, že se v dnešní hodině budeme bavit o tématu společenských problémů a zejména o hladu. Začínáme tím, že necháme žáky asociovat na téma…
Více

Koncepce mediální výchovy – 17. hodina: Můžeme nějak vyřešit hádku?

Třída: 2. ročník ZŠ Časová náročnost: jedna vyučovací hodina Cíle: Vcítění se do pohledu druhého Poskytnutí zpětné vazby Řešení konfliktu Předmět: Český jazyk Prvouka Metodika hodiny: S žáky se bavíme o tom, jak řešit konflikty, které mohou nastat mezi námi a druhou osobou. Ptáme se, jestli se v poslední době s někým hádali. Necháme jim…
Více

Koncepce mediální výchovy – 16. hodina: Jablko ve velikosti hlavy? Divné!

Cíle: Seznámení s kognitivními zkresleními Spolupráce Ověřování informací Předmět: Výtvarná výchova Metodika hodiny: Studentům prvně promítneme optický klam. Pokládáme otázku, který stůl je delší a který širší. Doporučujeme vyhledat na internetu a fotografii promítnout (Shepardův stůl). Každý student má za úkol napsat odpověď na svůj papír. Poté necháme přihlásit žáky, kteří napsali, že první stůl…
Více

Koncepce mediální výchovy – 15. hodina: Emoční inteligence nejen na internetu

Cíle: Porozumění textu Práce s textem  Diskuze a prezentace svých myšlenek ve skupině Rozvíjení emoční inteligence Uvědomování si rizik vyskytujících se na internetu Předmět: Člověk a jeho svět Příběh, který mají děti v učebnici: Ondrovi vůbec není po chuti, že po dvou měsících od startu jejich seriózních novin má na škole snad milionkrát větší oblibu…
Více

Koncepce mediální výchovy – 14. hodina: Testovat, či netestovat? To je oč tu běží!

Cíle: Práce se zdroji Argumentování Nahlížení na situaci z různých pohledů Změna názoru Obhajoba svého názoru Předmět: Biologie Chemie Průběh hodiny: Začínáme metodou volného psaní, v druhé části hodiny postupujeme pomocí diskuzní pavučiny. Volné psaní Na tabuli napíšeme větu: Jak probíhá testování léků. Následně vyzveme žáky, aby na svůj papír napsali, cokoliv je k tomuto…
Více

Koncepce mediální výchovy – 13. hodina: Králové pod pokličkou

Cíle: Spolupráce Práce se zdroji Formulace myšlenek Poskytování zpětné vazby Předmět: Dějepis Průběh hodiny: Začínáme metodou čtyř rohů, kdy v každém rohu třídy je připraven velký papír s jednou otázkou. Návrhy otázek:  Jak vypadal běžný den sedláka ve středověku v 15. století Jaká činnost dělala lidem v 15. století největší radost? Čím si běžní lidé…
Více

Koncepce mediální výchovy – 12. hodina: Je to obrázek či fotografie?

Cíle: Vizuální gramotnost Spolupráce ve skupině Formulace myšlenek Předmět: Výtvarná výchova Pracovní činnosti Člověk a jeho svět Průběh hodiny: Začátkem hodiny pokládáme otázku dětem, jaký je rozdíl mezi fotografií a obrázkem. Necháme děti chvíli debatovat ve dvojicích a poté si postřehy sdílíme a napíšeme tabuli (například obrázek trvá déle nakreslit, někdo neumí kreslit apod.).  Ptáme…
Více

Koncepce mediální výchovy – 11. hodina: Učíme se, jak na konstruktivní kritiku

Cíle: Vcítění se do druhého Motivace ostatních Formulace myšlenek Předmět: Člověk a jeho svět Vlastivěda Občanská výchova Český jazyk můžeme zařadit např. v rámci zadání projektů, u kterých pak můžeme konstruktivní kritiku realizovat Průběh hodiny: Úvod Nejprve děti vyzveme, aby řekly nějaké příklady urážek, píšeme je na tabuli. Poté děti říkají naopak příklady kritiky, také…
Více

Koncepce mediální výchovy – 10. hodina: Senát na vlastní kůži

Cíle: Formulace myšlenek Argumentace Dosažení kompromisu Čtení s porozuměním Práce ve skupině Občanská angažovanost Pochopení demokratických principů Předmět: Vlastivěda Občanská výchova Český jazyk Průběh hodiny: Úvod Představíme téma hodiny, kterým je Senát. Toto slovo napíšeme na tabuli nebo na velký kus papíru. Žáci mají za úkol skrze asociační metodu vymyslet a napsat na lístečky co…
Více