+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Koncepce mediální výchovy – 18. hodina: Záchrana indické vesnice

Koncepce mediální výchovy – 18. hodina: Záchrana indické vesnice

Třída:

7. ročník ZŠ

Časová náročnost:

jedna až dvě vyučovací hodiny

Cíle:

 • Vcítění se do pohledu druhého
 • Poskytnutí zpětné vazby
 • Řešení konfliktu

Předmět:

 • Český jazyk
 • Zeměpis
 • Občanská nauka

Metodika hodiny:

 • Žákům vysvětlujeme, že se v dnešní hodině budeme bavit o tématu společenských problémů a zejména o hladu. Začínáme tím, že necháme žáky asociovat na téma hlad. Žáci říkají cokoliv je napadne. Nápady žáků zapisujeme na tabuli, pokud se objeví nejasný pojem, můžeme jej vysvětlit, nebo nechat studenty tento pojem vysvětlit. Další pojmy nám mohou sloužit jako inspirace do dalších hodin.
 • Žákům následně dáváme text o hladu ve světě. Doporučujeme například tento (text můžeme zkrátit). Studenti si do textu zapisují INSERT značky. Ptáme se na body, které studentům nebyly jasné a nad kterými mají otazníky. Stejně tak si procházíme nové informace, které se žáci dozvěděli.
 • Studentům rozdáme trojlístek ke čtení s porozuměním. Do něj zapisují hlavní myšlenku textu, fakta ji potvrzující i další zajímavé myšlenky z textu. Hlavní myšlenky a fakta si sdílíme ve třídě. Žáci prvně sdílí svůj trojlístek ve dvojicích a následně necháme sdílet myšlenky v rámci celé třídy.
 • Přípravíme další úkol pro žáky. Ve skupině po čtyřech až pěti mají za úkol vymyslet návrh udržitelného řešení, které zajistí potravinovou soběstačnost pro odlehlou vesnici (například indická vesnice či kdekoliv jinde). Skupiny mají fiktivní rozpočet deseti milionů korun. Necháme jim na práci přibližně dvacet až dvacet pět minut. Skupiny mají za úkol zároveň vybrat prezentujícího.
 • Skupiny následně prezentují své práce. Ostatním zadáme úkol na zpětnou vazbu.

Reflexe hodiny: Skupinám zadáme úkol na zpětnou vazbu. Jedna skupina si všímá pozitiv, druhá negativ, třetí hodnotí realičnost projektu a čtvrtá si všímá projevu prezentujícího. Po každé skupině se dává zpětná vazba.

Tipy pro rodiče:

Dnes jsme se zaměřovali na porozumění textu a návrhů řešení problémů. 

 • Jaký text jste dnes četli?
 • Jaké byly hlavní myšlenky textu?
 • Jaký návrh jste připravili na vyřešení hladu ve vesnici
 • S kým se ti spolupracovali nejlépe?
 • Jakou jste dostali zpětnou vazbu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *