+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Koncepce mediální výchovy – 14. hodina: Testovat, či netestovat? To je oč tu běží!

Koncepce mediální výchovy – 14. hodina: Testovat, či netestovat? To je oč tu běží!

Cíle:

  • Práce se zdroji
  • Argumentování
  • Nahlížení na situaci z různých pohledů
  • Změna názoru
  • Obhajoba svého názoru

Předmět:

  • Biologie
  • Chemie

Průběh hodiny:

Začínáme metodou volného psaní, v druhé části hodiny postupujeme pomocí diskuzní pavučiny.

Volné psaní

Na tabuli napíšeme větu: Jak probíhá testování léků. Následně vyzveme žáky, aby na svůj papír napsali, cokoliv je k tomuto tématu napadne, jedná se o metodu volného psaní. Zdůrazňujeme, že žádná odpověď není špatně a ať zapisují vše, co je k tématu napadne. Necháme žáky psát přibližně 5 minut.

Diskuzní pavučina

Na tabuli napíšeme otázku: Testování léků na zvířatech má být zakázáno.

Žákům zadáme za úkol, aby napsali alespoň dva argumenty pro toto tvrzení a dva proti. Žákům necháme prostor se nad tématem zamyslet, mohou argumenty hledat i na internetu.

Následně se žáci seskupí do dvojic a představí si své argumenty, každý z nich si zapíše argumenty, které jej u jeho spolužáka zaujaly. To samé následně žáci udělají ve čtveřicích.

Poté ve třídě uděláme pomyslnou čáru, jedna strana znázorňuje tvrzení pro a druhá tvrzení proti, prostředek značí takzvanou neutrální zónu. 

Žáci se v této chvíli přiřadí k jedné straně názoru. Jednotlivé strany si postupně čtou své argumenty, druhá strana má možnost krátce reagovat a vyvracet je.

Po přečtení všech argumentů dáme žákům prostor změnit svou skupinku

Aktivita končí tím, že žák si napíše do sešitu, proč zastává toto stanovisko a proč je důležité respektovat názor ostatních. 

Reflexe hodiny: Každý žák má za úkol napsat na lísteček jeden argument z obou stran, který mu během diskuze připadal nejsilnější. Lístečky následně můžeme vylepit ve třídě pro inspiraci a další práci související s tématem.

Tipy pro rodiče: 

Žáci dnes diskutovali o složitém tématu, kde se snažili zamyslet nad názory pro i proti a nahlížet tak na situaci z různých úhlů pohledu. Následně své argumenty obhajovali před ostatními. 

  1. Jaký je tvůj názor na testování léků na zvířatech a proč?
  2. Byl nějaký argument ve třídě, který tě zaujal?
  3. Zkuste s dětmi diskutovat o různých tématech, snažte se cíleně hledat argumenty pro obě strany názoru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *