+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Koncepce mediální výchovy – 10. hodina: Senát na vlastní kůži

Koncepce mediální výchovy – 10. hodina: Senát na vlastní kůži

Cíle:

 • Formulace myšlenek
 • Argumentace
 • Dosažení kompromisu
 • Čtení s porozuměním
 • Práce ve skupině
 • Občanská angažovanost
 • Pochopení demokratických principů

Předmět:

 • Vlastivěda
 • Občanská výchova
 • Český jazyk

Průběh hodiny:

Úvod

Představíme téma hodiny, kterým je Senát. Toto slovo napíšeme na tabuli nebo na velký kus papíru.

 • Žáci mají za úkol skrze asociační metodu vymyslet a napsat na lístečky co nejvíce slov, která je napadnou k pojmu Senát. Jeden lísteček jeden pojem.
 • Lístečky lepíme na tabuli nebo na velký papír. Procházíme společně jednotlivé pojmy a pokud některému z nich žáci nerozumí, tak jej vysvětlujeme. Prvně necháme vysvětlit žáky, můžeme jim dát i prostor pro nalezení pojmu na internetu, žáci se tak zdokonalí v práci se zdroji.

Simulace Senátu

Poté přecházíme na další aktivitu. Žáci jsou rozděleni do domovských skupin po pěti. V nich má každý své expertní místo (funkci), můžeme rozdělit náhodně podle čísel či čehokoliv jiného.

 • Vysvětlujeme, že momentálně si vyzkoušíme práci Senátu. Připravíme pět krátkých návrhů zákonů, které je nutné buď přijmout či zamítnout. V každé skupině máme své experty na jeden takový zákon.
 • Expertní skupiny se potkají a pročítají zákon, mohou spolu zároveň diskutovat a pomáhat si. Následně se experti přesunou do své domovské skupiny a vysvětlují jednotlivé zákony.
 • Na konci aktivity hlasujeme o jednotlivých zákonech. Ideálně pokud zákon můžeme reálně uskutečnit, aby žáci viděli reálný smysl hlasování (příští výlet, jídlo o přestávkách, telefony o přestávkách apod.)

Příklady zákonů

Zákon 1:

Č. 837/37362

Zákon o přestávkách

Ustanovení:

Žáci od 1.1.2022 nebudou mít ve školách malé přestávky, jelikož je to odchyluje od výuky a pouze to zdržuje v předávání důležitých znalostí a dovedností, které jsou pro ně nutné v přípravě na zaměstnání a další studium.
Jakékoliv malé přestávky se tedy ruší a velká přestávka se zkracuje pouze na tři minuty, což je dostatek času na přípravu školních pomůcek k další hodině.
Polední přestávka se nechává, aby si žáci mohli odpočinout a nasytit se. Ovšem musí se svými spolužáky bavit o učivu a nadále tak prohlubovat své znalosti o různých tématech souvisejících se školní výukou.
Kdo poruší tento zákon, tak bude nucen zůstat ve škole i o víkendu, kde si doplní chybějící učivo. Výuka o víkendu bude probíhat od 08:00 do 18:00, samozřejmě bez přestávek, kromě přestávky polední.

Zákon 2:

Č. 6372/3737

Zákon o školním výletě

Ustanovení:

Žáci si příští třídní školní výlet naplánují sami. Třídní učitel jim bude pouze pomocníkem. Žáci si vyberou lokalitu výletu a zároveň náplň takového výletu.
Žáci jsou povinni vymyslet vše kolem výletu, připravit rozpočet, způsob dopravy i vybavení na tento výlet. Výlet musí být odhlasován většinou ve třídě a následně představen třídnímu učiteli, který má finální slovo ohledně realizace výletu.
Žáci mají možnost si tímto zákonem vymyslet vlastní výlet podle svých představ, s tím je nutné ovšem takový výlet připravit a nést za něj zodpovědnost. Návrh výletu musí být realistický a také finančně dostupný pro všechny.
V případě neodsouhlasení zákonu připravuje další školní třídní výlet třídní učitel.

Reflexe hodiny: Žáci mají za úkol napsat jednu pozitivní a jednu negativní připomínku k dnešní hodině.

Tipy pro rodiče: 

V dnešní hodině jsme si vysvětlili, co je to Senát a jak funguje. Následně jsme si sami vyzkoušeli Senát nasimulovat, zahráli jsme si na experty a posoudili zákony, které jsme nakonec zamítli či schválili.

 1. Zreflektujte doma, jak se dětem argumentovalo a diskutovalo, jestli jim nedělal problém formální jazyk a terminologie která se k legislativě váže.
 2. Co se schválilo a co zamítlo? Jaké argumenty byly řečeny?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *