+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Koncepce mediální výchovy – 11. hodina: Učíme se, jak na konstruktivní kritiku

Koncepce mediální výchovy – 11. hodina: Učíme se, jak na konstruktivní kritiku

Cíle:

 • Vcítění se do druhého
 • Motivace ostatních
 • Formulace myšlenek

Předmět:

 • Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda
 • Občanská výchova
 • Český jazyk
 • můžeme zařadit např. v rámci zadání projektů, u kterých pak můžeme konstruktivní kritiku realizovat

Průběh hodiny:

Úvod

 • Nejprve děti vyzveme, aby řekly nějaké příklady urážek, píšeme je na tabuli. Poté děti říkají naopak příklady kritiky, také píšeme na tabuli. Můteme si pomoci např. nastíněním nějaké konkrétní situace, promítnutí obrázku, kam mají urážky a kritiku směřovat.
 • Bavíme se o rozdílu mezi těmito dvěma pojmy. Proč je vlastně kritika dobrá? (může člověku pomoci posunout se, lidé spolu pak lépe vycházejí…)
 • Necháme ještě žákům chvíli, aby si některé příklady urážek i kritiky zapsali také do učebnice. 

Cvičení 1

Žáky rozdělíme do dvojic, ve kterých si mají navzájem poskytnout konstruktivní kritiku. Upozorníme ale, aby si vzpomněli na rozdíl mezi urážkou a kritikou a poradíme, aby si navzájem zkusili také říct, co dělat, aby ten druhý mohl nějaký aspekt svého chování zlepšit. Děti také obcházíme a kontrolujeme, aby se nám situace nezvrhla a opravdu docházelo ke vzájemnému zlepšování. 

Cvičení 2

Uděláme pak ještě kolečko, kdy každý žák ve třídě řekne něco, co se mu na něm samotném nelíbí – také ať u toho zkusí navrhnout, jak by to šlo zlepšit.

Reflexe hodiny: Bavíme se s dětmi o tom, jestli pro ně bylo těžké přijmout kritiku, případně proč. A zda si myslí, že je to i přes nepříjemné pocity potřeba.

Tipy pro rodiče: 

V dnešní hodině jsme rozebírali rozdíl mezi urážkami a konstruktivní kritikou, říkali jsme si příklady a vysvětlili si, proč je schopnost konstruktivní kritiky důležitá.

 1. Jaký je rozdíl mezi konstruktivní kritikou a urážkou? Jaké má konstruktivní kritika výhody?
 2. Pobavte se, co vám doma nevyhovuje. Jak to jde zlepšit, aby byli všichni spokojení?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *