+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Rubrika: Mediální výchova

Koncepce mediální výchovy – 6. hodina: Emoce a jejich příčiny

Cíle: Vcítění se do druhého Emoční gramotnost/inteligence Předmět: Člověk a příroda Člověk a jeho svět Materiály V učebnici budou smajlíci zvýrazňující emoce: radost, smutek, nervozitu, zahanbenost, stydlivost, přemýšlivost, nadšení (nejlépe na tvrdší papír, z něhož pak půjdou vystřihnout kartičky).  Zadání: vyberte si jednoho smajlíka a zkuste jej zahrát ostatním spolužákům. Průběh hodiny: Ve třídě děti…
Více

Koncepce mediální výchovy – 5. hodina: Kde hledat informace a jak je ověřovat

Cíle: Ověřování informací Práce se zdroji Skupinová práce Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Průběh hodiny: 1. Úvod Na úvod se ptáme dětí, jestli dokáží říct, co je to zdroj informace.  Vysvětlujeme, že se jedná o místo či člověka od kterého získáme danou informaci (Může jim být například rádio, přátelé, učitelé, televize, noviny, internetové…
Více

Koncepce mediální výchovy – 4. hodina: Není jen černá a bílá

Cíle: Porozumění textu  Práce s textem  Diskuze a prezentace svých myšlenek ve skupině Dělba práce, spolupráce ve skupině Předsudky, polarizace, genderové stereotypy Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Příběh, který mají děti v učebnici: “No tak dej tu mapu sem, Majdo, ať se někam dostaneme,” rázně bere Hynek spolužačce kus papíru z rukou. “My…
Více

Koncepce mediální výchovy – 3. hodina: Jak nepodlehnout stereotypům

Cíle: Porozumění textu  Práce s textem  Diskuze a prezentace svých myšlenek ve skupině Stereotypy Vcítění se do druhého Předmět: Člověk a jeho svět Český jazyk Příběh, který mají děti v učebnici: Po vlně nevole, kdy Ondrovi rodiče tajně sledovali, co dělá na mobilu, se konečně všechno vrátilo do normálních kolejí. Ondra rodičům odpustil a oni…
Více

Koncepce mediální výchovy – 2. hodina: Je tato stránka pro mne?

Cíle: Bezpečnost na internetu Diskuze a formulování myšlenek Posuzování obsahu Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Vlastivěda Materiály: Semafor – tři kolečka, která si dítě vybarví podle semaforu (viz obrázek níže) Metodika: 1) Ptáme se dětí, jak se mají chovat bezpečně, když jsou venku samotné, bez kohokoli staršího (snažíme se je dovést k tomu,…
Více

Koncepce mediální výchovy – 1. hodina: Umím rozlišit názor a fakt?

Cíle: Práce s textem Porozumění textu Rozlišení názoru a faktu Diskuze a prezentace svých myšlenek ve skupině Vcítění se do pohledu druhé osoby Předmět:  Český jazyk Člověk a jeho svět Vlastivěda Příběh, který mají děti v učebnici: Crrrrrr! Ten budík je ale nahlas! Ondra zívá, protahuje se a protírá si oči. Kdepak, dneska není jen…
Více