+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Koncepce mediální výchovy – 5. hodina: Kde hledat informace a jak je ověřovat

Koncepce mediální výchovy – 5. hodina: Kde hledat informace a jak je ověřovat

Cíle:

 • Ověřování informací
 • Práce se zdroji
 • Skupinová práce

Předmět:

 • Český jazyk
 • Člověk a jeho svět

Průběh hodiny:

1. Úvod

 • Na úvod se ptáme dětí, jestli dokáží říct, co je to zdroj informace
 • Vysvětlujeme, že se jedná o místo či člověka od kterého získáme danou informaci (Může jim být například rádio, přátelé, učitelé, televize, noviny, internetové stránky a podobně.)
 • S žáky vymýšlíme konkrétní příklady zdrojů a zapisujeme na tabuli. Připomínáme, že u odlišných informací mohou být důležité jiné zdroje.

2. Ověřování informací – cvičení

 • Děti rozdělíme do skupin po 4, každá skupina dostane deset různých výroků, které se týkají několika školních předmětů (Žáci mohou hledat informace i v učebnicích)
 • Úkolem je najít zdroje výroků/faktů a ověřit, jestli jsou správné, či ne (pokud ne, tak opravit). Povolené mohou být i mobilní telefony, aby se žáci naučili vyhledávat informace na internetu. Zároveň studenti zapisují, co vše může být zdrojem této informace.

Příklady výroků:

 • Karel IV. se ve skutečnosti narodil se jménem Václav. (pravda)
 • Nulou je dělitelné každé přirozené číslo. (lež)
 • Austrálie je nejmenším kontinentem světa. (pravda)
 • Japonskou má nejvyšší nezaměstnanost v celé Asii. (lež)
 • V roce 2021 byl zvolen prezidentem USA Joe Biden. (pravda)
 • Nejrychlejším sprinterem všech dob je Usain Bolt z Jamajky. (pravda)
 • Diamant je nejtvrdší nerost. (pravda)
 • Česká republika má nejnižší nezaměstnanost v EU. (záleží na aktuální situaci, ale v současnosti lež)
 • Coca Cola byla vyráběná původně jako alkoholický nápoj. (lež)
 • Aboriginci jsou původní obyvatelé Severní Ameriky. (lež)

3. Diskuze

 • Po několika minutách se ptáme, podle čeho se skupiny rozhodovaly, v jakém zdroji hledaly a jestli pro ně bylo náročné vyhledat zdroj, kde se informace nachází.
 • Pokládáme otázku, jestli lze najít odpovědi na tyto výroky v knize i na internetu.
 • Vysvětlíme dětem, co je to vyhledávač (Seznam, Google, …) – zdroj, kde vyhledáváme informace na internetu.
 • Diskutujeme s žáky, jestli je pro ně přirozenější hledat informace na internetu, řešíme, jaké to má výhody a naopak jaké nevýhody. 
 • Mluvíme o tom, že knihy a zvlášť učebnice vždycky někdo před vydáním kontroluje, na internet může napsat kdokoliv cokoliv. Musíme tedy ověřit, že ta informace je opravdu pravdivá – například tak, že to zmiňují na více stránkách.

4. Reflexe a domácí úkol

 • Zmiňujeme, že jsme probírali, co je to zdroj – místo, ze kterého získáváme informace, zdrojů může být mnoho, což jsme si vyzkoušeli i tím, že jsme ověřovali výroky. 
 • Připomínáme, že hledat informace na internetu je výrazně rychlejší, zároveň je zde ovšem větší riziko nepravdivých informací. Musíme si tak dát pozor na to, aby informace byla kvalitní a podložená fakty.
 • Žáci na závěr hodiny zkouší samostatně vyplnit tabulku se zobrazením, ze kterých zdrojů nejčastěji čerpají informace. Snaží se pak odpovědět na otázku, jaká jsou rizika těchto zdrojů. Na konci hodiny dáváme prostor několika žákům, jestli chtějí nasdílet své zápisky.
Odkud čerpám nejčastěji informaceJaká je přednost tohoto zdrojeJaké je riziko u tohoto zdroje

Tipy pro rodiče: 

Dnes jsme probírali v hodině téma, jak pracovat se zdroji, ať už na internetu, nebo v literatuře. Zkoušeli jsme také ověřovat pravdivost různých výroků a probírali jsme, které zdroje jsou vhodné.

 1. Z jakých zdrojů získáváš nejčastěji informace?
 2. Zkuste společně porovnat zdroje, ze kterých čerpáte informace. Snažte se u nich najít pozitiva i rizika.
 3. Jaká jsou rizika vyhledávání informací na internetu?
 4. Co mi může pomoci, když si chci ověřit informace na internetu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *