+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Koncepce mediální výchovy – 8. hodina: Realita vs. mediální realita

Koncepce mediální výchovy – 8. hodina: Realita vs. mediální realita

Cíle:

 • Jak média zpracovávají informace
 • Rozlišení termínů „realita“ a „mediální realita“
 • Argumentace a hledání definic
 • Tvorba zprávy
 • Sloh

Předmět:

 • Český jazyk
 • Člověk a jeho svět

Průběh hodiny:

Úvod

 • Zeptáme se žáků, co si představují pod pojmem “realita”. Jejich definice zapisujeme na tabuli. Po chvíli jejich názory shrneme do vysvětlení, že realita je jinými slovy skutečnost – všechno, co existuje, fakta bez jakýchkoliv představ, přání, domněnek. 
  • Můžeme uvést na příkladu: Pokud se Ele (z příběhu) líbí Eda a má ho opravdu ráda a chtěla by, aby s ní Eda chodil, je to její představa nebo přání. Pokud ale přijde za Edou, řekne mu, jak moc ho má ráda, on ji řekne, že jí má taky moc rád a moc rád by s ní chodil, pak se to stává realitou.

Mediální realita

 • Položíme třídě otázku, zda média ukazují realitu takovou, jaká opravdu je. (Můžeme uvést třeba na příkladu večerních televizních novin – vzhledem k tomu, že v tomto věku děti se zpravodajstvím nepřichází ještě příliš do styku, můžeme nejprve pustit pár reportáží ze Zpráviček ČT:D.)
 • Po debatě vybereme žáka, který bude hrát novináře. Musí v krátké zprávě během půl minuty (stopovat) přiblížit, jak vypadá běžná přestávka ve třídě. Takto mohou vystoupit podle času i další děti. 
 • Poté se ptáme, zda přestávku popsali správně. Zapomněli na něco? Dělá někdo něco o přestávce jinak? 

Shrnutí

 • Shrneme, že novináři mají málo času, zároveň nemusí vidět úplně všechno a sehnat 100% relevantních informací a tudíž je malá pravděpodobnost, že cokoliv popíšou se všemi náležitostmi přesně tak, jak se to stalo. Jinými slovy tedy to, co najdeme v médiích není skutečnost, ale to, jak skutečnost vidí novinář.

Reflexe hodiny: Zamyslete se nad dnešní hodinou a napište sloh na téma Jak vidím svět (Svět mýma očima).

Tipy pro rodiče: 

V dnešní hodině jsme si říkali, co je to realita a shodli jsme se, že mediální realita nemůže být naprosto přesná.

 1. Co je to realita? 
 2. Proč novinář nedokáže realitu věrně popsat?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *