+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Koncepce mediální výchovy – 7. hodina: Který superhrdina je nejlepší?

Koncepce mediální výchovy – 7. hodina: Který superhrdina je nejlepší?

Cíle:

 • Formulování myšlenek
 • Naslouchání ostatním 
 • Spolupráce ve skupině

Předmět:

 • Český jazyk
 • Člověk a jeho svět

Materiály

Box s pravidly, jak diskutovat:

 • Poslouchat ostatní
 • Neútočit na druhou osobu
 • Zaměřovat se na důležité informace
 • Připravit si informace, které budu říkat

Obrázky několika profesí s místem, kam děti napíší, proč si myslí, že tenhle člověk může být považován za hrdinu (třeba doktor, učitel, voják, pilot, prodavač…nejlepší by bylo střídat na obrázcích ženu a muže, ať je to genderově vyvážené)

Zadání: Napište ke každé profesi alespoň jeden důvod, proč by tito lidé mohli být považováni za hrdiny.

Průběh hodiny:

 • Na začátku si s dětmi zahrajeme rozehřívací hru, kdy se snažíme dát dohromady příběh za pomoci jednoho slova. Každý může říct jen jedno slovo a poté stejně pokračuje další. Tématem může být cokoliv – víkend, škola, český jazyk, sport, třída,…
 • Zahrajeme si dvě rychlá kolečka a poté se snažíme, aby děti shrnuly příběh, který jsme společně vytvořili. Připomínáme žákům, že je důležité se zamyslet nad tím, co říká druhá osoba, a pozorně ji poslouchat, abychom následně mohli v příběhu pokračovat.
 • Rozdělíme žáky do skupinek po čtyřech až pěti. Poté určíme téma diskuze: Kdo je nejlepší (super)hrdina na světě?
 • Necháme dětem pár minut na promyšlení toho, co budou říkat. Poté každému necháme půl minuty pro představení svých argumentů, proč je jeho hrdina ten nejlepší. Všichni se ve skupince vystřídají. 
 • Následně dáváme žákům prostor reagovat na ostatní, mohou zpochybnit argumenty někoho jiného či souhlasit s někým dalším. Na konci diskuze se každý ve skupince vyjádří, kdo je podle něj nejlepší hrdina – může se stát, že všichni budou trvat na své postavě. Na konci aktivity by každý měl ještě ocenit někoho jiného ve své skupince za informaci, kterou vnesl do diskuze (např. moc se mi líbilo, že jsi zmínila, že tento hrdina zachraňuje lidi/ je hezké vidět, že se chováš slušně k ostatním).
 • Snažíme se během diskuze udržovat klid, aby na sebe žáci neútočili a aby si předávali slovo.
 • Když mají všechny skupinky oddiskutováno, ptáme se, jaký superhrdina dostal nejvíce bodů. Ty zapisujeme na tabuli. 
 • Poté uděláme hlasování o tom, kdo je nejlepším superhrdinou ve Vaší třídě. Ptáme se dětí, proč zrovna tato postava.
 • Pokládáme otázku, jak je možné, že každý má rád jiného superhrdinu. Snažíme se žáky přivést k tomu, že se jedná pouze o názor, a ten může mít každý jiný a je to tak v pořádku. Odlišné názory je potřeba také respektovat.
 • Ptáme se dětí, co je potřeba pro vhodnou diskuzi ve třídě. Snažíme se dát dohromady pár pravidel respektující komunikace (naslouchat ostatním, neútočit na ostatní, nechat domluvit druhou osobu, připravit si argumenty).

Reflexe hodiny: Zkuste si vzpomenout alespoň na tři pravidla správného diskutování a napište je.

Tipy pro rodiče: 

V dnešní hodině jsme se zabývali formulováním myšlenek a správnou formou debaty a diskuze. Žáci ve skupinkách debatovali o tom, kdo je nejlepší superhrdina.

 1. Jaký superhrdina je podle tebe nejlepší na světě? A proč?
 2. Kdo byl nejúspěšnějším hrdinou ve vaší třídě? A proč?
 3. Jaké by měl mít superhrdina vlastnosti?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *