+ 420 736 754 372
fakticky.workshopy@gmail.com

Autor: faketicky

Koncepce mediální výchovy – 9. hodina: Proč koukáme na televizi?

Cíle: Formulace myšlenek Argumentace Práce ve skupině Předmět: Člověk a jeho svět Průběh hodiny: Úvod Začneme debatu o televizi. Žáci mají za úkol si ve dvojicích odpovědět na tyto otázky: Jak často koukají na televizi?  Na co nejčastěji a nejraději koukají?  Kdy koukají na televizi? Následně žáci před třídou představují odpovědi svého spolužáka. Scénka Rozdělíme…
Více

Koncepce mediální výchovy – 8. hodina: Realita vs. mediální realita

Cíle: Jak média zpracovávají informace Rozlišení termínů „realita“ a „mediální realita“ Argumentace a hledání definic Tvorba zprávy Sloh Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Průběh hodiny: Úvod Zeptáme se žáků, co si představují pod pojmem “realita”. Jejich definice zapisujeme na tabuli. Po chvíli jejich názory shrneme do vysvětlení, že realita je jinými slovy skutečnost…
Více

Koncepce mediální výchovy – 7. hodina: Který superhrdina je nejlepší?

Cíle: Formulování myšlenek Naslouchání ostatním  Spolupráce ve skupině Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Materiály Box s pravidly, jak diskutovat: Poslouchat ostatní Neútočit na druhou osobu Zaměřovat se na důležité informace Připravit si informace, které budu říkat Obrázky několika profesí s místem, kam děti napíší, proč si myslí, že tenhle člověk může být považován…
Více

Koncepce mediální výchovy – 6. hodina: Emoce a jejich příčiny

Cíle: Vcítění se do druhého Emoční gramotnost/inteligence Předmět: Člověk a příroda Člověk a jeho svět Materiály V učebnici budou smajlíci zvýrazňující emoce: radost, smutek, nervozitu, zahanbenost, stydlivost, přemýšlivost, nadšení (nejlépe na tvrdší papír, z něhož pak půjdou vystřihnout kartičky).  Zadání: vyberte si jednoho smajlíka a zkuste jej zahrát ostatním spolužákům. Průběh hodiny: Ve třídě děti…
Více

Koncepce mediální výchovy – 5. hodina: Kde hledat informace a jak je ověřovat

Cíle: Ověřování informací Práce se zdroji Skupinová práce Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Průběh hodiny: 1. Úvod Na úvod se ptáme dětí, jestli dokáží říct, co je to zdroj informace.  Vysvětlujeme, že se jedná o místo či člověka od kterého získáme danou informaci (Může jim být například rádio, přátelé, učitelé, televize, noviny, internetové…
Více

Koncepce mediální výchovy – 4. hodina: Není jen černá a bílá

Cíle: Porozumění textu  Práce s textem  Diskuze a prezentace svých myšlenek ve skupině Dělba práce, spolupráce ve skupině Předsudky, polarizace, genderové stereotypy Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Příběh, který mají děti v učebnici: “No tak dej tu mapu sem, Majdo, ať se někam dostaneme,” rázně bere Hynek spolužačce kus papíru z rukou. “My…
Více

Koncepce mediální výchovy – 3. hodina: Jak nepodlehnout stereotypům

Cíle: Porozumění textu  Práce s textem  Diskuze a prezentace svých myšlenek ve skupině Stereotypy Vcítění se do druhého Předmět: Člověk a jeho svět Český jazyk Příběh, který mají děti v učebnici: Po vlně nevole, kdy Ondrovi rodiče tajně sledovali, co dělá na mobilu, se konečně všechno vrátilo do normálních kolejí. Ondra rodičům odpustil a oni…
Více

Koncepce mediální výchovy – 2. hodina: Je tato stránka pro mne?

Cíle: Bezpečnost na internetu Diskuze a formulování myšlenek Posuzování obsahu Předmět: Český jazyk Člověk a jeho svět Vlastivěda Materiály: Semafor – tři kolečka, která si dítě vybarví podle semaforu (viz obrázek níže) Metodika: 1) Ptáme se dětí, jak se mají chovat bezpečně, když jsou venku samotné, bez kohokoli staršího (snažíme se je dovést k tomu,…
Více

Koncepce mediální výchovy – 1. hodina: Umím rozlišit názor a fakt?

Cíle: Práce s textem Porozumění textu Rozlišení názoru a faktu Diskuze a prezentace svých myšlenek ve skupině Vcítění se do pohledu druhé osoby Předmět:  Český jazyk Člověk a jeho svět Vlastivěda Příběh, který mají děti v učebnici: Crrrrrr! Ten budík je ale nahlas! Ondra zívá, protahuje se a protírá si oči. Kdepak, dneska není jen…
Více

NovinaDřina – Rozhlasová reportáž

Radio, rozhlas, podcast… tyhle věci mají jedno společné – všechny si můžeme poslechnout. Rozhlasová reportáž se skládá ze zvuků, které posluchači přiblíží, co se na místě děje.  VÝZVA PÁTÁ: ROZHLASOVÁ REPORTÁŽ Dnešní úkol je jasný. Zachytit pouze zvukem, co se kolem tebe děje. Dnes se pokus o to, vytvořit reportáž z přírody. V reportáži můžou…
Více