Koncepce mediální výchovy – 11. hodina: Učíme se, jak na konstruktivní kritiku

Cíle: Vcítění se do druhého Motivace ostatních Formulace myšlenek Předmět: Člověk a jeho svět Vlastivěda Občanská výchova Český jazyk můžeme zařadit např. v rámci zadání projektů, u kterých pak můžeme konstruktivní kritiku realizovat Průběh hodiny: Úvod Nejprve děti vyzveme, aby řekly nějaké příklady urážek, píšeme je na tabuli. Poté děti říkají naopak příklady kritiky, také…
Více